Duurzaam

De grootste uitdaging voor onze maatschappij is de energietransitie. Mecore wil CO2 reductie door vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarvoor bieden we in Europa alternatieven aan op basis van afvalstoffen.

Meer over ons

Visie

Wij dragen bij aan het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen in energiecentrales en andere grote energieconsumenten door alternatieve energiebronnen op basis van afval aan te bieden. Onze samenleving genereert enorme hoeveelheden afval, ongesorteerd huishoudelijk afval, bedrijfsafval, industrieel afval, plastics en biomassa’s. Daar waar mogelijk verwerken we deze afvallen tot nieuwe grondstoffen. Daarmee besparen we enorme hoeveelheden CO2.

Lees verder